Size karşı aşkı biten kimselerin yeniden aşık olmaları için hazırlanan etkili uygulamalar arasında yer almaktadır. Dualarıda vardır. Kerimesi şöyledir:
Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü, ve bike hâsamtü, ve ileyke hâkemtü, fağfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrertü ve m’alentü, ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru, lâ ilâhe illâ ente.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir