Bu yöntem sayesinde istediğiniz kişi en kısa süre içerisin de size önce muhabbet duymaya yani muhabbet etmeye başlayacaktır. Ardından da en kısa süre içerisinde size aşık olacaktır.
Aşagıda gelen ayetler şu yada bu meyve üzerine kırk bir defa okunup matluba içirilir.Yada yedirilirse derin bir aşk ve muhabbet meydana gelir.
ve elkaytü aleyke metabbeten minni ve li tusnea ala ayni
İz temşi uhtüke fe raca’nake ila ümmike key terakra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake füfüna

Posted in Genel
Share this post, let the world know

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir