Bazı insanlar yaptıklarıyla sizi bıktırır ayrılmaya çalışırsınız ama bir türlü ayrılamazsınız size yapışır ve sizi bırakmak istemez sürekli rahatsız eder.bu insanlar için yapılan bir büyüdür.
soğumasını istediğiniz kişinin her hangi bir eşyasına
“Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli, ve’l-cübni ve’l-heremi, ve’l-buhli, ve eûzü bike min azâbi’l-kabri ve eûzü bike min fitneti’l-mayhâ ve’l-memâti.
Allâhümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve innehü lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente, fağfirlî mağfireten min indike verhamnî, inneke ente’l-gafûrü’r-rahîm”.
bu duayı okuyun ve toprağa gömün yakın zamanda sizden soğur.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir