Evvela söyleyim bu büyüdür, dua vs değil.

Abdest alabilirsiniz AMA okurken besmele çekilmeyecek, hiç büyüde besmele olmaz.

GÜNÜ SAATİ: her hangi bir gece yada salı ikindiden sonra

ÖRNEK Ali ile ayşeyi ayıracagız

2 adet pet şişe alın içleri su dolu olacak.

1.pet şişeye 7defa aşağıdaki duayı okuyun üfleyin her okumada niyetinizi söyleyin mesela x oğlu ali yi , x kızı ayşeden , ölüyü bu dünyadan soğuttugun gibi soğut Ya Rabbi diye

2.Pet Şişeye 7defa yine şağıdaki duayı okuyacagız bu sefer x kızı ayşeyi , x oğlu aliden ayır ölüleri bu dünyadan soğuttugun gibi soğut Ya Rabbi diyecegiz.

Okumalar bitince erkek için okudugunuz suyu erkek mezarına , kız için okudugunuz suyu kız mezarına dökün.

Dökerken yine niyet edin bu ölüyü dünyadan soguttugun gibi x kişiyi x kişiden soğut diye

Allâhümme innî es’elüke bihaggi haggike ve bihakkı kibriyâike ve bi hakkı cemâlike ve celâlike ve bihakkı vücûdike ve fadlüke ve keremike yâ kadîmel-ihsâni yâ sâdıkel vağdil emîn. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn. Allâhümme ecib dağveti bihürmeti’smikel azîm ve bi hürmeti Muhamemdin sallallâhu Teâlâ aleyhi ve selleme ve alâ âlihî ve sahbihî ecmâîn. Velhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Velâ havle velâ guvvete lillâ billâhil aliyyil azîm.

Arananlar:
Posted in Genel
Share this post, let the world know

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir